Canyella Cassia en branca

1,75 €/ 50 grams

Origen

Vietnam

1,75 €/ 50 grams

Neteja

Descripció

Cinnamomum cassia

La canyella cassia en branca s’obté de l’arbre xinès de la canyella. Se sol confondre amb la convencional, ja que tots dos arbres pertanyen al mateix gènere Cinnamomum, enquadrat en la família dels llorers. L’escorça de la cassia, tanmateix, és més gruixuda i de textura mes basta.