CONDICIONS GENERALS DE LA BOTIGA ON LINE

Els presents termes i condicions generals regulen la venda online dels productes oferts en www.casaruizgranel.com

CONDICIONS DE LLIURAMENT: LLOC, TERMINI, DESPESES I PAGAMENT

El client triarà el lloc de recepció de la mercaderia en el moment d’efectuar la comanda. L’àmbit territorial per lliuraments de la comanda és Espanya peninsular i Illes Balears.

El servei serà realitzat en les ciutats de Madrid i Barcelona mitjançant transport ecològic, bicicletes. A la resta de territoris el servei serà gestionat per l’empresa de transport Tipsa.

S’haurà de facilitar una adreça de lliurament on, habitualment i en horari de matí i tarda, pugui ser lliurat l’enviament. Haurà de constar nom i número de DNI a la signatura de la recepció.

Es podrà realitzar un seguiment del servei a través de l’enllaç que s’enviarà per correu electrònic al client una vegada confirmada la comanda. Els enviaments un cop cursats es podran canviar de direcció (dins de la mateixa zona d’influència del centre distribuïdor), i data de lliurament des d’aquest enllaç.

Es realitzarà un primer intent de lliurament a l’adreça indicada, i un segon lliurament preavisat via telefònica, en els cas d’absència. Si l’agència no aconsegueix lliurar-lo en aquests dos intents, l’enviament s’ha de recollir en el centre de servei disponible de Tipsa més proper a la seva adreça. Si transcorreguts cinc (5) dies naturals des de la data de l’avís, el client no s’ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els productes seran retornats als magatzems de Casa Ruiz Granel Selecte i el client haurà fer-se càrrec de les despeses d’enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associades.

En cas que l’enviament no arribi en perfectes condicions i tingui qualsevol dany visible, podrà ser refusat, o podrà acceptar-lo, anotant en l’albarà la reserva de revisió de contingut. Si el dany no és visible, disposarà de 48 hores per a cursar la reclamació pertinent. No seran acceptades reclamacions pel transport, posteriors a les dates indicades.

El termini de lliurament serà de 48 a 72 hores laborals (de dilluns a divendres no festius), un cop confirmada i abonada la comanda. En lliuraments a les Illes Balears el termini serà de 72 a 96 hores laborables.

Les despeses d’enviament s’informaran en el moment de la compra on line, depenent del pes i lloc de lliurament. Seran gratuïtes a partir dels següents imports

  • Província de Madrid i Barcelona: 60 euros
  • Resta de províncies peninsulars: 90 euros
  • Illes Balears: 120 euros

El pagament de la comanda es realitza mitjançant targeta de crèdit/dèbit o BIZUM utilitzant una connexió segura directament amb l’entitat bancària encarregada de la transacció. La societat contacta amb el servidor de pagaments segurs del Banc Sabadell, qui sol•licitarà al client tots els detalls de la targeta que voleu usar (Mastercard, Visa Card, Maestro). El procés es gestiona directament pel lloc web del Servidor de pagaments, sense que ni la societat ni cap tercer pugui tenir-hi accés.

GARANTIA LEGAL.- DEVOLUCIONS i ANUL•LACIONS

El client es beneficiarà de la garantia legal dels vicis ocults en els productes venuts. No obstant això, la garantia no serà vàlida si es produeixen danys a causa d’un tracte incorrecte, si es retorna el producte obert o en part consumit, amb l’embalatge en mal estat o deteriorat. El comprador haurà de consultar les condicions adequades de conservació del producte que es troben a l’apartat “¿Quines són les recomanacions de conservació i les dates de caducitat dels productes?”, de Preguntes freqüents , i en la factura de la comanda. Queda exclosa tota la nostra responsabilitat derivada de l’ús incorrecte dels productes després del seu lliurament.

El client podrà exercitar la garantia d’un producte segons la normativa vigent sobre garantia dels productes de consum. En cas de dubte, el client es pot posar en contacte amb la societat a través del formulari de contacte de la pàgina web o al mail info@casaruizgranel.com

Oferim al client la possibilitat d’ANUL•LAR O RETORNAR UNA COMANDA si no li ha satisfet la compra. El client disposarà d’un termini de 15 dies hàbils des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra, de conformitat amb la legislació aplicable. Un cop finalitzat aquest termini la societat no acceptarà devolucions per desistiment de compres. Per procedir a la devolució, envieu-nos un e-mail a l’adreça de correu electrònic info@casaruizgranel.com indicant: nom complet, nº de comanda, data de la comanda, motiu de la devolució, lloc i horari de recollida i telèfon de contacte.

Un cop haguem rebut la vostra sol•licitud de devolució ens posarem en contacte per tramitar la devolució i reemborsament mitjançant transferència bancària o devolució a targeta bancària.

Les evolucions motivades per trencaments, mercaderies defectuoses o errors en la tramitació de la seva comanda, es realitzen sense cap cost, reemborsant el 100% del cost de la mercaderia així com els costos d’enviament i retorn de la mercaderia.

En les devolucions sense causa justificada, voluntàries, les despeses d’enviament aniran a càrrec del client, i seran les mateixes despeses de l’enviament de la comanda inicial si es realitza des de la mateixa direcció, o l’import que es generi des d’una altra direcció a la inicial.

El dret de desistiment s’ha de fer d’acord amb el que preveu la legislació vigent espanyola. El client no tindrà dret a desistir en els casos establerts en la normativa que sigui d’aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitador, en els següents:

  1. productes que no estiguin totalment íntegres o que presentin danys, deformacions, deteriorament i / o alteracions de qualsevol tipus;
  2. articles que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se amb rapidesa;
  3. el producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i el seu embalatge i etiquetatge original.
  4. la devolució a la societat s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels productes en perfecte estat.
  5. s’ha d’incloure una còpia del justificant de compra i l’albarà dins del paquet, on es marquin els productes a retornar.

En 48 hores a la recepció en els nostres magatzems del producte retornat es procedirà a la comprovació del mateix i es procedirà al reemborsament del mateix. Casa Ruiz Granel Selecte es reservarà el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s’ha realitzat d’acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors.

Les devolucions parcials d’una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu parcials.

0